Manylion cais “Patient Electronic Observation System and Support. - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019714-2017:TEXT:EN:HTML

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
6380114  sent    2020-02-28 10:48:47 +0000  waiting_response  waiting_response  2020-02-28 10:48:47 +0000  outgoing  
6380241  response    2020-02-28 11:35:05 +0000    waiting_response  2020-02-28 11:35:44 +0000  incoming  
6380247  status_update    2020-02-28 11:35:44 +0000  waiting_response  waiting_response  2020-02-28 11:35:44 +0000   
6464960  response    2020-03-12 14:31:51 +0000    successful  2020-03-12 14:33:27 +0000  incoming  
6464964  status_update  described_state  2020-03-12 14:33:26 +0000  successful  successful  2020-03-12 14:33:27 +0000   
7075855  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-13 03:46:36 +0100         
7075856  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-13 03:46:36 +0100         
7075857  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-13 03:46:36 +0100         
7075858  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-13 03:46:36 +0100         
7075859  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-13 03:46:36 +0100         
8864543  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-03-13 03:52:07 +0000         
8864544  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-03-13 03:52:07 +0000         
8864545  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-03-13 03:52:07 +0000         
8864546  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-03-13 03:52:07 +0000         
8864547  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-03-13 03:52:07 +0000         
8864548  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-03-13 03:52:07 +0000         
8864549  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-03-13 03:52:07 +0000         
8864550  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-03-13 03:52:07 +0000         
8864551  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-03-13 03:52:07 +0000         
8864552  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-03-13 03:52:07 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.