Parking systems enquiry

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Portland Town Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Portland Town Council,

1. What software do you use for Parking Enforcement (PCN issue and processing) and when does the current contract end?
2. What system do you use for cashless (pay by phone) parking and when does the current contract end?
3. What software do you use for Fixed Penalty Notice enforcement ( FPN issue and processing) and when does the current contract end?
4. What software do you use to issue parking permits and season tickets and when does the current contract end?

Yours faithfully,
Ellen Louise