organogram Structure chart

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Kidderminster College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Kidderminster College,

please could you provide me with an up to date version of the College structure chart i.e. Deputy Principal, Assistant Principal, Heads of departments and Curriculum Managers.

Yours faithfully,

Lisa Tucker