Organogram structure char

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai University Centre Somerset fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear University Centre Somerset,

Please can you provide me with the organogram/structure char including the leadership team.

Yours faithfully,

Ellie