Organogram

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Hillcroft College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Hillcroft College,

Could you please provide me with a copy of your organisational chart including curriculum managers with names and job titles.

Yours faithfully,

Deborah