Organogram

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cleveland College of Art and Design fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Cleveland College of Art and Design,

Could you please provide me with a copy of your organisational chart including names and job titles.

Yours faithfully,

Deborah