Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywSarah Williams mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Organisational Structure Chart

Sarah Williams made this Rhyddid Gwybodaeth request to Carmarthenshire County Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Sarah Williams to read recent responses and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

Please provide the organisational structure charts (including names, job tile and contact details) for the Childrens Social Care and Education directorates covering the following job titles:
Director, Assistant Director, Head of Service, Service Manager. I look forward to your response.

Yours faithfully,

Sarah Williams

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Atodiad

Dear Ms Williams,

Thank you for your request for information, which was received on 15th July 2021 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

The specific information you requested was set out in your email below.

In response, please find attached a file containing the relevant information held by the Council.

Yours sincerely

Tȋm Llywodraethu Gwybodaeth
TG a Pholisi Corfforaethol
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Gaerfyrddin

Information Governance Team
ICT & Corporate Policy
Chief Executive’s Department
Carmarthenshire County Council

dangos adrannau a ddyfynnir

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywSarah Williams mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.