Organisational Structure Chart

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai West Suffolk NHS Foundation Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear West Suffolk NHS Foundation Trust,

Please provide me with an up to date Organisational Structure chart showing Team Managers and Service Managers and their email addresses for General Nursing, Primary Care, Mental Health, Learning Disabilities and Psychological Therapies across your trust.

Yours faithfully,

Danielle Velez