Organisational Structure Chart 2019/2020

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Darlington College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Darlington College,

Please could you provide me with an up to date version of the College structure chart i.e. Deputy Principal, Assistant Principal, Heads of departments and Curriculum Managers.

Yours faithfully,

Ruth Collins