Organisational Structure

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Carshalton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Carshalton College,
Could you please provide an up to date organisational structure of the college to include names and contact details of post holders.

Yours faithfully,

Graham

Dear Carshalton College,
My request for an organisational structure is delayed and by law, the authority should have responded by 30th October 2014.

Could you please respond to the request

Yours faithfully,

Graham