Organisation chart & structure 2018-2019

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Doncaster College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Doncaster College,

Can you please provide me with the organisation chart for Doncaster College including names of staff and departments for the academic year 2018-2019 including part time staff where possible.

Yours faithfully,

Nigel Watmough.

Terry Hutchinson,

1 Atodiad

Hello

Please find attached organisation chart for the year specified.

Regards

Terry Hutchinson
Head of Registry

DN Colleges Group
Doncaster College and University Centre/North Lindsey College
Registry | The Hub | Chappell Drive | Doncaster | DN1 2RF
T: 01302 553967/01724 294158

dangos adrannau a ddyfynnir