Organisation Chart

Callum Newton made this Rhyddid Gwybodaeth request to Burnley College

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Burnley College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Burnley College,

Please could you provide an up-to-date organisation chart/organogram for the college?

Yours faithfully,

Callum Newton