Organisation Chart

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai North Hertfordshire College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear North Hertfordshire College,

Could you please provide me with an up-to-date organisation
chart/organogram including curriculum managers with names and job titles.

Yours faithfully,

Callum Newton