Organisation Chart

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Wakefield College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Wakefield College,

Can you please provide me with your latest organisation chart including names and departments they work in.

Yours faithfully,

Debbie Sharpe

Dear Wakefield College,

Can you please reply to my request as you should have responded by now

Yours faithfully,

Debbie Sharpe

Course Information mailbox, Wakefield College

Hi Debbie

As your request was not course related we have passed the email on to the relevant team to reply to you.

Regards
Tracy Cammack
Course Information Team Leader

Marketing & Corporate Relations
e: [email address]
w: www.wakefield.ac.uk
t: 01924 789111
Wakefield College, Margaret Street, WAKEFIELD WF1 2DH

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear Course Information mailbox,

Can you please reply to my request as. by law, you should have responded by now

Yours sincerely,

Debbie Sharpe