Organisation Chart

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Shrewsbury College of Arts and Technology fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Shrewsbury College of Arts and Technology,

Can you please provide me with your latest organisation chart including names and departments they work in.

Yours faithfully,

Debbie Sharpe

Dear Shrewsbury College of Arts and Technology,

Can you please reply to my FOI request as you should have responded by now

Yours faithfully,

Debbie Sharpe

Dear Shrewsbury College of Arts and Technology,

Can you please reply to my request as by law, you should have responded by now

Yours faithfully,

Debbie Sharpe