Organigram

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Wirral Metropolitan College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Wirral Metropolitan College,

Please can you provide me with the most recent structure chart for Senior Management including Heads of Curriculum/Departments/Faculties and their names.

Yours faithfully,

Josh