Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywJames Couldwell mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Oracle or SAP ERP Solutions

We're waiting for James Couldwell to read a recent response and update the status.

Dear Sianel Pedwar Cymru / Channel Four Wales,

Here is an FOI Request from Support Revolution:

Are you running an Oracle or SAP ERP solution?
If so, what version are they currently running on and which modules are you using?
Are you planning to upgrade in the next 12-18 months?
Do you have plans to move to a SAAS model?
Do you have plans to migrate our current ERP to a cloud Solution?
Do you run Oracle Databases?
If so what versions, are you planning an upgrade in the next 12 – 18 months?
Do you own perpetual Oracle Licences, do you Pay Oracle directly or through a shared service or other framework?
Do you own Perpetual SAP Licences, do you Pay SAP directly or through a shared service or other framework?
What is the value of the SAP Support contract and when does it renew?
What is the value of the Oracle support contract and when does it renew?
Who is commercially responsible for looking after the contract for the Oracle and/or SAP renewals?
Do you currently work with any SAP or Oracle third party support providers?

Yours faithfully,

James Couldwell

Catrin Young, Sianel Pedwar Cymru

Dear James,

I write to acknowledge receipt of your email sent on 20 February, 2020.

The Freedom of Information Act 2000 (the "Act") requires S4C to respond to requests for information within twenty (20) working days, which in this case would be the 19 March, 2020.

However, the Act does allow for the extension of the time to respond in certain circumstances, if for example further explanation of the request is required, or for other reasons as detailed in the Act.

I will contact you again once I have had an opportunity to consider your request.

Yours sincerely,

Iestyn Morris

Pennaeth Cyfreithiol a Busnes
Head of Legal and Business

s4c.cymru

S4C Yr Egin Heol y Coleg College Road
Caerfyrddin Carmarthen Cymru Wales SA31 3EQ

Pwyllwch! Oes wir angen printio'r ebost yma?
Think! Do you really need to print this email?

Mae croeso i chi gysylltu ag S4C yn y Gymraeg, ac os byddwch chi’n gwneud hynny byddwn yn ateb yn y Gymraeg ac ni fydd oedi oherwydd hynny.
You are welcome to contact S4C in Welsh, and if you do so we will respond in Welsh and this will not lead to any delays.

Gall yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrtho gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig yn gyfreithiol a/neu'n gyfrinachol ac os nad chi yw'r sawl y cyfeiriwyd yr e-bost ato, yna a wnewch chi ein hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i ddileu os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn yr e-bost hwn ac unrhyw atodiadau ac nid ydynt yn adlewyrchu o anghenraid rai S4C. Mae S4C yn cadw’r hawl i fonitro a chadw cofnod o ebyst am unrhyw bwrpas a ganiateir gan ddeddfwriaeth gyfredol. Caiff unrhyw ebost a ddanfonir at S4C ei gadw ar weinydd a gwasanaethau storfa cwmwl S4C a’i brosesu yn unol â Pholisi Gwarchod Data S4C y gellir gofyn am gopi ohono drwy ebostio data@s4c.cymru
This e-mail and any files attached may contain legally privileged and/or confidential information and if you are not the addressee, then please notify us as soon as possible and delete them. The views and opinions expressed in this e-mail and any attachments are the author's own and do not necessarily reflect those of S4C. S4C reserves the right to monitor and/or record emails for any purpose allowed by prevailing legislation. Any email received by S4C will be stored on its server and/or S4C’s cloud based storage and processed in accordance with the S4C Data Protection Policy a copy of which can be requested by emailing data@s4c.cymru

dangos adrannau a ddyfynnir

Iestyn Morris, Sianel Pedwar Cymru

Dear James

I write in response to your Freedom of Information request submitted by email to my colleague Catrin Young on 20 February 2020.

I have set out below the information that we hold that relates to your requests.

I trust this answers your questions but, if not, you have the right to refer the matter to the S4C Unitary Board Complaints and Compliance Committee within 21 days for an internal review.

Yours sincerely

Iestyn Morris

Pennaeth Cyfreithiol a Busnes
Head of Legal and Business

03305 880466

Rydw i’n siaradwr Cymraeg rhugl.
I am a fluent Welsh speaker.

s4c.cymru

S4C Yr Egin Heol y Coleg College Road
Caerfyrddin Carmarthen Cymru Wales SA31 3EQ

Pwyllwch! Oes wir angen printio'r ebost yma?
Think! Do you really need to print this email?

Mae croeso i chi gysylltu ag S4C yn y Gymraeg, ac os byddwch chi’n gwneud hynny byddwn yn ateb yn y Gymraeg ac ni fydd oedi oherwydd hynny.
You are welcome to contact S4C in Welsh, and if you do so we will respond in Welsh and this will not lead to any delays.

Gall yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrtho gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig yn gyfreithiol a/neu'n gyfrinachol ac os nad chi yw'r sawl y cyfeiriwyd yr e-bost ato, yna a wnewch chi ein hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i ddileu os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn yr e-bost hwn ac unrhyw atodiadau ac nid ydynt yn adlewyrchu o anghenraid rai S4C. Mae S4C yn cadw’r hawl i fonitro a chadw cofnod o ebyst am unrhyw bwrpas a ganiateir gan ddeddfwriaeth gyfredol. Caiff unrhyw ebost a ddanfonir at S4C ei gadw ar weinydd a gwasanaethau storfa cwmwl S4C a’i brosesu yn unol â Pholisi Gwarchod Data S4C y gellir gofyn am gopi ohono drwy ebostio data@s4c.cymru
This e-mail and any files attached may contain legally privileged and/or confidential information and if you are not the addressee, then please notify us as soon as possible and delete them. The views and opinions expressed in this e-mail and any attachments are the author's own and do not necessarily reflect those of S4C. S4C reserves the right to monitor and/or record emails for any purpose allowed by prevailing legislation. Any email received by S4C will be stored on its server and/or S4C’s cloud based storage and processed in accordance with the S4C Data Protection Policy a copy of which can be requested by emailing data@s4c.cymru

dangos adrannau a ddyfynnir

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywJames Couldwell mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.