Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywDanielle Marsden mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Old person's bus pass application

We're waiting for Danielle Marsden to read recent responses and update the status.

Dear Aberystwyth Town Council,

I applied for a old person's bus pass in October. I have still heard nothing. What is going on?

Yours faithfully,

Danielle Marsden

Gweneira Raw-Rees, Aberystwyth Town Council

Please contact Ceredigion County Council who are responsible for issuing of Bus Passes. [email address]

Regards

Meinir Jenkins

Meinir Jenkins
Dirpwy Glerc Cyngor Tref Aberystwyth / Deputy Clerk to Aberystwyth Town Council

11 Stryd y Popty / 11 Baker Street
Aberystwyth
SY23 2BJ

01970 624761
[email address]
www.aberystwyth.gov.uk

Oriau agor y swyddfa: 10am-4pm Dydd Llun – Dydd Iau
Office opening hours: 10am-4pm Monday - Thursday

dangos adrannau a ddyfynnir

clic@ceredigion.gov.uk,

Diolch am eich neges e-bost – bydd yn derbyn sylw’r gwasanaeth priodol yn
ei dro. Thank you for your e-mail communication which will receive
attention from the appropriate service in due course.

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywDanielle Marsden mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.