Offshore bank accounts

Foggy Masawan (Ataliwyd y cyfrif) made this Rhyddid Gwybodaeth request to Chesterton Community College Academy, Cambridge

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Chesterton Community College Academy, Cambridge fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Foggy Masawan (Ataliwyd y cyfrif)

Dear Chesterton Community College Academy, Cambridge,

Please can you confirm whether you have any funds invested in overseas banks, and if so, then please list for each account the amount, the bank and the country in which it is located.

Yours faithfully,

Foggy Masawan