numbers of referrals to NMC

Cathryn Watters made this Rhyddid Gwybodaeth request to Betsi Cadwaladr University Health Board Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Betsi Cadwaladr University Health Board,

Please let me know the following

1. How many nurses your trust referred to the NMC from 2012 - 2022
2. How many midwives your trust referred to the NMC from 2012 - 2022

Yours faithfully,

Cathryn Watters

BCU FOI (BCUHB - Information Governance), Betsi Cadwaladr University Health Board

 

Mae hon yn neges sy'n cael ei chynhyrchu'n awtomatig i gadarnhau bod eich
neges wedi cyrraedd ein blwch e-bost. 

 

Os ydych wedi cyflwyno cais am wybodaeth dan ddeddfwriaeth Diogelu Data
neu Rhyddid Gwybodaeth, byddwch yn cael cydnabyddiaeth bellach maes o law,
gyda'ch cyfeirnod, a'r dyddiad y gallwch ddisgwyl cael ymateb. 

 Thank you for contacting the Betsi Cadwaladr University Health Board
Information Governance team.   

 

This is an automatically generated message to confirm that your message
has reached our mailbox. 

 

If you have submitted a request for information under Data Protection or
Freedom of Information legislation you will receive a further
acknowledgement within due course with your reference number and the date
which you can expect to receive a response by. 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Cymraeg

Rhybudd Ebost (2010) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Fe'ch cynghorir i ddarllen rhybydd ebost Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr (a'i argraffu er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol).  Gellir dod o
hyd iddo yn y lleoliad canlynol

[1]http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tu...

English

Betsi Cadwaladr University Health Board - Email Notice (2010)

You are advised to read (and print for future reference) the Betsi
Cadwaladr University Health Board e-mail notice which can be found at this
location

[2]http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/pa...

 

Betsi Cadwaladr University Health Board is the operational name of Betsi
Cadwaladr University Local Health Board

References

Visible links
1. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tu...
2. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/pa...

Sarah Jones (BCUHB - Information Governance), Betsi Cadwaladr University Health Board

1 Atodiad

Dear Cathryn Watters,

Thank you for your request below. This request is being handled under the Freedom of Information Act 2000, please find enclosed our leaflet providing guidance on our procedure for managing requests.

I would like to confirm that your request is being processed and we will write to you shortly. A final decision on your request would normally be sent to you within 20 working days of receipt of your request. This means that you can expect to receive your decision by 09th September.

We welcome correspondence through the medium of Welsh.

Many thanks,
Cofion Cynnes / Kind Regards
Sarah Jones
Information Governance Co-Ordinator
Cydlynydd Llywodraethu Gwybodaeth

Pob ymholiad / cais i gael ei gofnodi ar y porth Llywodraethu Gwybodaeth: https://ictportal.cymru.nhs.uk/governance
All queries / requests to be logged on the Information Governance portal: https://ictportal.cymru.nhs.uk/governance
Os ydych angen cymorth brys ffoniwch 03000 858359
If you require urgent assistance please phone 03000 858359

Betsi Cadwaladr University Health Board – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Trust Headquarters, Maelor Hospital, Croesnewydd Road, Wrexham LL13 7TD
Email/Ebost:  [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Sarah Jones (BCUHB - Information Governance), Betsi Cadwaladr University Health Board

2 Atodiad

Dear Cathryn Watters,

 

Further to your recent request for information under the Freedom of
Information Act, please find attached our response.

 

Cofion Cynnes / Kind Regards

Sarah Jones

Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth / Information Governance Officer

 

Pob ymholiad / cais i gael ei gofnodi ar y porth Llywodraethu Gwybodaeth:
[1]https://ictportal.cymru.nhs.uk/governance

All queries / requests to be logged on the Information Governance portal:
[2]https://ictportal.cymru.nhs.uk/governance

 

Os ydych angen cymorth brys ffoniwch 03000 858359

If you require urgent assistance please phone 03000 858359

 

Betsi Cadwaladr University Health Board – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr

Trust Headquarters, Maelor Hospital, Croesnewydd Road, Wrexham LL13 7TD

Email/Ebost: [3][email address]

 

[4]The IG Code

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Cymraeg

Rhybudd Ebost (2010) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Fe'ch cynghorir i ddarllen rhybydd ebost Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr (a'i argraffu er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol).  Gellir dod o
hyd iddo yn y lleoliad canlynol

[5]http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tu...

English

Betsi Cadwaladr University Health Board - Email Notice (2010)

You are advised to read (and print for future reference) the Betsi
Cadwaladr University Health Board e-mail notice which can be found at this
location

[6]http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/pa...

 

Betsi Cadwaladr University Health Board is the operational name of Betsi
Cadwaladr University Local Health Board

References

Visible links
1. https://ictportal.cymru.nhs.uk/governance
2. https://ictportal.cymru.nhs.uk/governance
3. mailto:[email address]
5. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tu...
6. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/pa...

Dear Sarah Jones (BCUHB - Information Governance),

We know of at least 2 midwives that have been referred and do not appear on your figures
Please can you relook at them and get back to me - this was in 2021

Many thanks

Yours sincerely,

Cathryn Watters

Claire Williams (BCUHB - Information Governance), Betsi Cadwaladr University Health Board

1 Atodiad

Good Morning

Please find attached our response to your request for an Internal Review.

Kind Regards

Claire Williams
Senior Information Governance Officer
Uwch Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth

Pob ymholiad / cais i gael ei gofnodi ar y porth Llywodraethu Gwybodaeth:
https://ictportal.cymru.nhs.uk/governance
All queries / requests to be logged on the Information Governance portal:
https://ictportal.cymru.nhs.uk/governance
Ffon/Tel: 03000 858361

P      Help save paper – do not print this message unless necessary!
P      Arbedwch bapur - peidiwch ag argraffu'r neges hwn onibai ei fod yn hollol angenrheidiol os gwelwch yn dda!

We welcome correspondence through the medium of Welsh
Rydym yn croesawu gohebiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

My usual base is Ysbyty Glan Clwyd, however I am currently working from home. Please contact me either by email or Microsoft Teams as I have no office landline available to me.

dangos adrannau a ddyfynnir