Number of Staff on Zero Hours Contracts

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Newbattle Abbey College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Newbattle Abbey College,
I am making this request under the Freedom of Information
(Scotland) Act 2002.
I am seeking details regarding staff who have been or currently are employed by Newbattle Abbey College on what are referred to as 'Zero Hours' contracts . (Newbattle Abbey College may use a different term for these contracts)

I would request the following information;
the total number of lecturing staff who have been, or currently are, employed on such contracts.
a breakdown showing gender and curriculum/subject area.
the number currently employed on such contracts as of the date of this request.

the total number of support staff who have been, or currently are, employed on such contracts.
a breakdown showing gender and curriculum/subject area.
the number currently employed on such contracts as of the date of this request.

Yours faithfully,

Hugh Paton