Number of returning students in Hilary Term, 2021

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Brasenose College, Oxford fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Brasenose College, Oxford,

Please could you provide the number of your students who returned to their college accommodation by Week 8 of Hilary Term 2021 and the total number of students living in college accommodation in Michaelmas Term 2020, broken down by year of matriculation.

Yours faithfully,

Alfred Dolby