Number of referrals to FtP

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Nursing and Midwifery Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Nursing and Midwifery Council,

Please can you tell me the number of referrals of Nurses and midwives to the NMC FtP teams from Hywel Dad University Health Board, Wales from 2018 - 2022

Yours faithfully,

Cathryn Watters