Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywDavid Rees mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Number of Primary Headteacher in Pay Groups 1,2,3,4,5

David Rees made this Rhyddid Gwybodaeth request to Carmarthenshire Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for David Rees to read a recent response and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

Please could you provide me with the number of primary headteacher in Pay groups 1,2,3,4,5 as detailed within the Welsh Government’s School Teachers’ Pay and Conditions (Wales) Document

Thank you

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

FOIA, Carmarthenshire Council

1 Atodiad

Dear Mr. Rees,

 

I refer to your request for information, which was received on 6^th
February 2021 and has been dealt with under the Freedom of Information Act
2000.

 

The specific information you requested was as follows:

 

Please could you provide me with the number of primary headteacher in Pay
groups 1,2,3,4,5 as detailed within the Welsh Government’s  School
Teachers’ Pay and Conditions (Wales) Document.

 

HT 1 = 44

HT 2 = 36

HT 3 = 9

 

Yours sincerely

 

Julie John

Information Officer

ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]signature_1228683212

 

 

References

Visible links

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywDavid Rees mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.