Manylion cais “Number of highway licence/permit applications

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
13135987  sent    2022-10-10 13:24:25 +0100  waiting_response  waiting_response  2022-10-10 13:24:25 +0100  outgoing  
13136002  response    2022-10-10 13:27:53 +0100    waiting_response  2022-10-10 14:16:16 +0100  incoming  
13136267  status_update    2022-10-10 14:16:16 +0100  waiting_response  waiting_response  2022-10-10 14:16:16 +0100   
13322793  response    2022-11-04 13:01:56 +0000    successful  2022-11-23 10:20:09 +0000  incoming  
13474323  status_update  described_state  2022-11-23 10:20:09 +0000  successful  successful  2022-11-23 10:20:09 +0000   
14241930  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-24 03:47:12 +0000         
14241931  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-24 03:47:12 +0000         
14241932  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-24 03:47:12 +0000         
14241933  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-24 03:47:12 +0000         
14241934  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-24 03:47:12 +0000         
16417071  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-11-24 03:46:05 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.