Non-domestic rates assessment

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Cardiff Council,

Please can you provide a list of non-domestic rates assessments in
your authority area with a Rateable Value of between £10,000 and £20,000 detailing
the company name, Billing Authority Reference Number, hereditament
address including postcode, telephone number if known, Director
details if known and Rateable Value.

Yours faithfully,

Greg Lamerton

FOI, Cyngor Caerdydd

2 Atodiad

 

 

Please find attached, a response to your FOI request.

 

 

 

Improvement & Information Team

Gwella a Gwybodaeth

Room 356, County Hall, Cardiff.  CF10 4UW

Ystafell 356, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd

Caerdydd.

TEL :      029 2087 2087

Email  :   [1][email address]

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

--
Scanned by iCritical.

References

Visible links
1. mailto:[email address]