Names and Contact Numbers of all Team Managers and Service Managers in Children Servcies

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Leicestershire County Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

charlotte whitaker

Dear Leicestershire County Council,

What I would like from you is a list of ALL of the INDIVIDUAL TEAMS
within Children's and Young Peoples social Service’s
also including the NAMES and CONTACT NUMBERS of ALL TEAM MANAGERS

Yours faithfully,

Charlotte Whitaker