MuDAS Clinic High Wycombe

O Hafiz made this Rhyddid Gwybodaeth request to Buckinghamshire Healthcare NHS Trust

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Buckinghamshire Healthcare NHS Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Buckinghamshire Healthcare NHS Trust,

For patients with a) the postcode SL7, b) The postcode HP10-HP13 c) all other attendees for other postcodes
please provide the number of attendances to the MuDAS clinic at High Wycombe for the following dates:
1) 1st April 2017 - 26th March 2018
2) 1st April 2016 - 26th March 2017
3) 1st April 2015 - 26th March 2016

Yours faithfully,

O Hafiz

BHInfo (BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS TRUST), Buckinghamshire Healthcare NHS Trust

2 Atodiad

Dear Ms Hafiz,

Please find enclosed a letter acknowledging your Freedom of information requests:
•Freedom of Information request - Outpatient Appointments
•Freedom of Information request - MuDAS Clinic High Wycombe
•Freedom of Information request - A&E attendance for Thame residents
•Freedom of Information request - A&E attendance for Marlow residents

FOI co-ordinator
Buckinghamshire Healthcare NHS Trust
[email address]
01494 734959

dangos adrannau a ddyfynnir