Move 51 North: Directors' emoluments

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Homes for Haringey fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Peoples Information Center

Dear Homes for Haringey,

Please provide the total amount paid by HfH to persons acting as directors or employees of M51N, broken down by calendar month or year.

Yours faithfully,

Ranjan Balakumaran
Peoples Information Center