Monies paid by Bounty Baby - latest available figures

Nicola Gill made this Freedom of Information request to Imperial College Healthcare NHS Trust

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Imperial College Healthcare NHS Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Imperial College Healthcare NHS Trust,

I would like the latest available figures for monies paid to the Trust by Bounty?

Yours faithfully,

Nicola Gill