Monies Paid by Bounty

Nicola Gill made this Rhyddid Gwybodaeth request to West Suffolk NHS Foundation Trust

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai West Suffolk NHS Foundation Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear West Suffolk NHS Foundation Trust,

What is the latest available figure for the amount paid to your trust by Bounty?

Yours faithfully,

Nicola Gill