Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Money spent on flood defences across Carlisle'.