Manylion cais “Money spent on flood defences across Carlisle

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3563309  sent    2018-09-28 16:36:15 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-09-28 16:36:15 +0100  outgoing  
3587642  response    2018-10-08 15:25:40 +0100        incoming  
3593659  response    2018-10-10 13:44:02 +0100    partially_successful  2022-04-05 09:51:38 +0100  incoming  
3872680  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-11 03:51:08 +0000         
3872681  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-11 03:51:08 +0000         
3872682  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-11 03:51:08 +0000         
5494193  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-11 03:48:00 +0100         
5494194  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-11 03:48:00 +0100         
5494195  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-11 03:48:00 +0100         
5494196  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-11 03:48:00 +0100         
5494197  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-11 03:48:00 +0100         
5494198  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-11 03:48:00 +0100         
11565980  status_update  described_state  2022-04-05 09:51:37 +0100  partially_successful  partially_successful  2022-04-05 09:51:37 +0100   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.