Mental Health Triage Team

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Lyn Rees-Williams

Dear Gwent Police,

With the introduction of the Mental Health Triage Team

1. How many times has the Triage Team been used :
September 2018 - September 2019 (Present day)

2. How many Section 136 detentions were there:

September 2017 - September 2018

September 2018 - September 2019 (Present day)

3. What hours are the Triage Team available?

4. What are the procedures when the Triage Team are not available in dealing with cases involving those who are or have become mentally unwell?

5. Since the scheme was live how many individuals have been referred/re-directed to other organisations' as a result of an intervention by the Triage Team?

6. Do the Police or Triage Team team give contact telephone numbers of a Crisis Team to family members who are dealing with an individual who is having a mental health crisis?

7. What are the telephone numbers given if Yes to the above.

Yours faithfully,

Lyn Rees-Williams
On behalf of Support 4 Action @ Chartist

FreedomOfInformation, Gwent Police

Rwy'n cydnabod bod y swyddfa hon wedi derbyn eich ymholiad.
Fel y nodwyd yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ein nod fydd ymateb i'ch cais
o fewn 20 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai na allwn
wneud hyn o fewn y terfyn amser. Os bydd hyn yn digwydd, cewch wybod pryd
rydych yn debygol o gael ymateb.
Efallai y bydd angen trosglwyddo rhai ceisiadau i Awdurdod arall er mwyn
ateb yr ymholiad. Unwaith eto, byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen
gwneud hyn.
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â'ch cais cysylltwch â ni.
///

I acknowledge receipt of your query received by this office.

As set out by the Freedom of Information Act it will be our aim to respond
to your request within 20 working days. In some cases, however, we may be
unable to achieve this deadline. If this occurs we will advise you of the
likely timescale within which the response will be provided.

Some requests may also require transference to another Authority in order
to answer the query. Again you will be contacted if this is required.

If you have any questions regarding your request please contact us.

 

FreedomOfInformation, Gwent Police

2 Atodiad

Dear Lyn Rees-Williams

 

Please see attached the response to your recent Freedom of Information
request

 

Kind regards

 

Siân

FOI Team

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CC1AF4.5C755EC0

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

    

References

Visible links