Media subscriptions

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai City Academy Norwich fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear City Academy Norwich,

Which newspapers, magazines, journals & online subscriptions did the organisation procure or receive free during the year 16/17?

Yours faithfully,

Gavin Loader