Media subscriptions

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Bethnal Green Academy fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Bethnal Green Academy,

Which newspapers, magazines, journals & online subscriptions did the organisation procure or receive free during the year 16/17?

Yours Faithfully,

Gavin Loader