Media subscriptions

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Manchester Schools' Alliance fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Manchester Schools’ Alliance,

Which newspapers, magazines, journals & online subscriptions did the organisation procure or receive free during the year 16/17?

Yours faithfully,

Gavin Loader