Manylion cais “Mathematics application statistics 2019-20

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
6302111  sent    2020-02-18 18:16:21 +0000  waiting_response  waiting_response  2020-02-18 18:16:21 +0000  outgoing  
6508160  response    2020-03-18 17:15:37 +0000    partially_successful  2020-11-11 18:22:45 +0000  incoming  
7117800  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-19 03:46:18 +0100         
7117801  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-19 03:46:18 +0100         
7988330  status_update  described_state  2020-11-11 18:22:45 +0000  partially_successful  partially_successful  2020-11-11 18:22:45 +0000   
10471665  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-11-12 03:47:01 +0000         
10471666  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-11-12 03:47:01 +0000         
10471667  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-11-12 03:47:01 +0000         
10471668  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-11-12 03:47:01 +0000         
10471669  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-11-12 03:47:01 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.