Master Vendor

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cornwall Partnership NHS Foundation Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Cornwall Partnership NHS Foundation Trust,

1. Do you have a master vendor arrangement in place?
2. If yes who is your current Master Vendor Provider?
3. What fill rates are achieved with your Master Vendor Provider?
4. Are you charged a fee for the service and if so what is the cost?
5. What is the expiry date for your current contract?

Yours faithfully,

Carol Pawlak

FreedomOfInformation (CORNWALL PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST - RJ8), Cornwall Partnership NHS Foundation Trust

1 Atodiad

​​Dear Sir/Madam,
 
Please see the attached letter regarding your Freedom of Information
Request, reference 78360
 
Kind regards​​​​

The Freedom of Information Team

 

+ Cornwall Partnership NHS Foundation Trust

        Freedom of Information Team

        Suite 6

        Carew House

        Beacon Technology Park
        Dunmere Road
        Bodmin
        PL31 2QN

 

( 01208 834 496

* [1][Cornwall Partnership NHS Foundation Trust request email]

 Office Hours: 08:30 - 16:30

 

:  [2]www.cornwallft.nhs.uk

 

Delivering High Quality Care

dangos adrannau a ddyfynnir

FreedomOfInformation (CORNWALL PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST - RJ8), Cornwall Partnership NHS Foundation Trust

2 Atodiad

Dear Sir/Madam
 
Please see the attached letter regarding your Freedom of Information
Request, reference 78360.
 
I would be grateful if you could answer and return the attached
Satisfaction Survey.​
Kind regards​​​

The Freedom of Information Team

 

+ Cornwall Partnership NHS Foundation Trust

        Freedom of Information Team

        Suite 6

        Carew House

        Beacon Technology Park
        Dunmere Road
        Bodmin
        PL31 2QN

 

( 01208 834 496

* [1][Cornwall Partnership NHS Foundation Trust request email]

 Office Hours: 08:30 - 16:30

 

:  [2]www.cornwallft.nhs.uk

 

Delivering High Quality Care

dangos adrannau a ddyfynnir