Manylion cais “Managers List

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
9466361  sent    2021-06-18 16:46:58 +0100  waiting_response  waiting_response  2021-06-18 16:46:58 +0100  outgoing  
9648752  response    2021-07-16 16:33:43 +0100    successful  2022-06-10 08:41:34 +0100  incoming  
10294793  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-10-17 03:46:52 +0100         
10294794  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-10-17 03:46:52 +0100         
12125157  status_update  described_state  2022-06-10 08:41:34 +0100  successful  successful  2022-06-10 08:41:34 +0100   
15274254  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-11 03:50:03 +0100         
15274255  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-11 03:50:03 +0100         
15274256  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-11 03:50:03 +0100         
15274257  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-11 03:50:03 +0100         
15274258  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-06-11 03:50:04 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.