Manager List

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Wakefield College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Wakefield College,

Can you please provide an up to date manager list/organogram containing names, job titles and department areas.

Yours faithfully,

Tanya Flowers