Manager List

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Eastleigh College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Eastleigh College,

Can you please provide an up to date manager list/organogram containing names, job titles and department areas.

Yours faithfully,

Tanya Flowers