Manager List

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Portsmouth College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Portsmouth College,

Can you please provide an up to date manager list/organogram containing names, job titles and department areas.

Yours faithfully,

Tanya Flowers