Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywColin mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Managed Print Services

Colin made this Rhyddid Gwybodaeth request to Carmarthenshire Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Colin to read a recent response and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

Please find a request for information regarding your organisations' printers/printing devices/associated contracts.

I would be grateful if you could reply to the questions below.

Q1. Companies awarded?
a. Photocopiers/MFDs
b. Printers
c. Print room / reprographics

Q2. Length of contract/s and end dates?
a. Photocopiers/MFDs
b. Printers
c. Print room / reprographics

Q3. Number of devices?
a. Photocopiers/MFDs
b. Printers
c. Print room / reprographics

Q4. Annual print/copy volume
a. Photocopiers/MFDs
b. Printers
c. Print room / reprographics

Q5. Annual spend?
a. Photocopiers/MFDs
b. Printers
c. Print room / reprographics

Q6. Details on how these were procured. i.e. By Framework
a. Procurement method
b. If Framework, please state which one.

Q7. Do you have any print management software? If so, which software?

Q8. Do they supply you with any scanning software (additional to the software native to the device)?

Q9. What Document Management solution/s do you currently use within your organization?

Q10. Who are the procurement & business/IT contacts within your organization responsible for the decision on MFD's and the contract(s)? What is their job title, and their contact telephone & email details?

Yours faithfully,

Colin

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywColin mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.