Managed Print Fleet

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Pembrokeshire Council,

Please can you assist me through the Freedom of Information in providing the following information:
1. Please state the number of printers currently within the organization, including MFD´s & photocopiers.
2. Please state the number of devices that are A3 compatible.
3. What percentage of your fleet is printed in colour vs mono?
4. In terms of usage, what is your monthly page volume?
5. How many users on average per printer?
6. Who are the main manufacturers for the printers (hardware)?
7. Who are the main supplier(s) of print consumables (Toner, spares, etc)?
8. Who is your preferred channel partner, if any?
9. What is the approximate spend on printers and consumables during the last year?
10. What are the start and end dates for the managed print contract in your organization (if applicable to the MFD´s)?
11. Which procurement route or framework was used to procure this service?
12. The named person and their role in your organization is in charge of the procurement for printing and any managed print contracts.

Yours faithfully,

d.mendelson

Freedom Of Information, Pembrokeshire County Council

1 Atodiad

If you have received this email in error, please notify us by telephone on
01437 764551 and delete it from your computer immediately. Os ydych chi
wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal â rhoi gwybod
inni trwy ffonio 01437 764551. Wedyn dylech ddileu’r e-bost ar unwaith
oddi ar eich cyfrifiadur.

 

Dear D Mendelson,

 

Thank you for contacting Pembrokeshire County Council.  We acknowledge
receipt of your request for information.

 

Depending upon the nature of your request it will be processed under the
Freedom of Information Act 2000, or the Environmental Information
Regulations 2004.

 

In either case a response will be issued no later than 29 March 2018,
which is the 20 working day statutory timescale.  If we require additional
time we will inform you in accordance with the legislation.

 

Responses to requests for information are routinely published on the
Council’s website: [1]disclosure log.  If you find the information you
have requested is already available on our website please contact us to
cancel your request. 

 

 

Kind regards,

 

The FOI Team

Pembrokeshire County Council

County Hall

Haverfordwest

SA61 1TP

 

Tel: 01437 775380

Email: [2][Pembrokeshire County Council request email]

 

 

We welcome correspondence in Welsh and English.  We will respond in the
language in which the correspondence is received (unless you ask us to do
otherwise).  /  Byddwn yn ymateb yn yr un iaith â’r ohebiaeth a
dderbyniwyd (oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud yn wahanol).

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Dim ond y sawl y mae'r ddogfen hon wedi'i chyfeirio atynt ddylai ei
darllen, a'i defnyddio ganddynt ar gyfer ei dibenion bwriadedig; ac ni
ddylid fel arall ei hatgynhyrchu, copio, lledaenu, datgelu, addasu,
dosbarthu, cyhoeddi na'i rhoi ar waith chwaith. Os ydych chi wedi derbyn
yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal a rhoi gwybod i ni ar
unwaith trwy ffonio 01437 764551 a'i ddileu oddi ar eich cyfrifiadur ar
unwaith. Ni ddylid rhoi'r cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti na'i
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall chwaith.

Gwefan Cyngor Sir Penfro -  [5]http://www.sir-benfro.gov.uk

Sylwer: Mae negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon a’u derbyn yn cael eu
monitro’n rheolaidd ar gyfer cydymffurfio â’n Diogelwch TG, a’n Polisi
E-bost/Rhyngrwyd.

Mae'r llofnod hwn hefyd yn cadarnhau bod y neges e-bost hon wedi cael ei
harchwilio am fodolaeth firysau cyfrifiadurol a chod maleisus.

Cyngor Sir Penfro
Rhif ffôn  01437 764551
E-bost [6][email address]

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn ymateb cyn
pen 15 diwrnod gwaith fan bellaf. Byddwn yn ymateb yn yr un iaith â’r
ohebiaeth a dderbyniwyd (oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud yn wahanol).

Os am gopi mewn print mawr, fformat hawdd ei ddarllen, Braille, sain neu
mewn iaith arall, cysylltwch â’r person a anfonodd yr e-bost hwn.

***************************************************************************************************************

 

References

Visible links
1. https://www.pembrokeshire.gov.uk/freedom...
2. mailto:[Pembrokeshire County Council request email]
3. http://www.pembrokeshire.gov.uk/
4. mailto:[email address]
5. http://www.sir-benfro.gov.uk/
6. mailto:[email address]

Freedom Of Information, Pembrokeshire County Council

1 Atodiad

If you have received this email in error, please notify us by telephone on
01437 764551 and delete it from your computer immediately. Os ydych chi
wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal â rhoi gwybod
inni trwy ffonio 01437 764551. Wedyn dylech ddileu’r e-bost ar unwaith
oddi ar eich cyfrifiadur.

 

Dear D Mendelson,

 

This is to inform you that your request has been considered and our
response is provided in the attached document.  We trust this information
meets your requirements at this time and we believe this request is
complete and now closed. Should any further information be requested
regarding this topic, a separate request will need to be submitted.

 

If you believe you have not been provided with the information you
requested, you have the right to request an internal review.  Our Internal
Review Policy can be viewed on our [1]website.  Internal review requests
should be submitted within two months of the date of receipt of the
response to your original request, and should be addressed to:

 

Katy Holman

Information Governance & Freedom of Information Officer

Pembrokeshire County Council

County Hall

Haverfordwest

SA61 1TP

[2][Pembrokeshire County Council request email]

 

If you are not satisfied following the outcome of a review, you can make
an appeal to the Information Commissioner, who is the statutory regulator.
The Information Commissioner can be contacted at:

 

Information Commissioner’s Office

2^nd Floor,

Churchill House

Churchill Way

Cardiff

CF10 2HH

[3]www.informationcommissioner.gov.uk

 

 

Yours sincerely,

 

The FOI Team

On behalf of Katy Holman

Information Governance & Freedom of Information Officer

Pembrokeshire County Council

County Hall

Haverfordwest

SA61 1TP

 

Tel: 01437 775380

Email: [4][Pembrokeshire County Council request email]

 

 

We welcome correspondence in Welsh and English.  We will respond in the
language in which the correspondence is received (unless you ask us to do
otherwise).  /  Byddwn yn ymateb yn yr un iaith â’r ohebiaeth a
dderbyniwyd (oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud yn wahanol).

 

 

 

 

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Dim ond y sawl y mae'r ddogfen hon wedi'i chyfeirio atynt ddylai ei
darllen, a'i defnyddio ganddynt ar gyfer ei dibenion bwriadedig; ac ni
ddylid fel arall ei hatgynhyrchu, copio, lledaenu, datgelu, addasu,
dosbarthu, cyhoeddi na'i rhoi ar waith chwaith. Os ydych chi wedi derbyn
yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal a rhoi gwybod i ni ar
unwaith trwy ffonio 01437 764551 a'i ddileu oddi ar eich cyfrifiadur ar
unwaith. Ni ddylid rhoi'r cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti na'i
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall chwaith.

Gwefan Cyngor Sir Penfro -  [7]http://www.sir-benfro.gov.uk

Sylwer: Mae negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon a’u derbyn yn cael eu
monitro’n rheolaidd ar gyfer cydymffurfio â’n Diogelwch TG, a’n Polisi
E-bost/Rhyngrwyd.

Mae'r llofnod hwn hefyd yn cadarnhau bod y neges e-bost hon wedi cael ei
harchwilio am fodolaeth firysau cyfrifiadurol a chod maleisus.

Cyngor Sir Penfro
Rhif ffôn  01437 764551
E-bost [8][email address]

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn ymateb cyn
pen 15 diwrnod gwaith fan bellaf. Byddwn yn ymateb yn yr un iaith â’r
ohebiaeth a dderbyniwyd (oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud yn wahanol).

Os am gopi mewn print mawr, fformat hawdd ei ddarllen, Braille, sain neu
mewn iaith arall, cysylltwch â’r person a anfonodd yr e-bost hwn.

***************************************************************************************************************

 

References

Visible links
1. http://www.pembrokeshire.gov.uk/content....
2. mailto:[Pembrokeshire County Council request email]
3. http://www.informationcommissioner.gov.uk/
4. mailto:[Pembrokeshire County Council request email]
5. http://www.pembrokeshire.gov.uk/
6. mailto:[email address]
7. http://www.sir-benfro.gov.uk/
8. mailto:[email address]