Manylion cais “List of Properties with C4 Planning Consent

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
13394982  sent    2022-11-14 12:58:33 +0000  waiting_response  waiting_response  2022-11-14 12:58:34 +0000  outgoing  
13394983  response    2022-11-14 12:58:51 +0000    waiting_response  2022-11-14 13:03:21 +0000  incoming  
13395025  status_update    2022-11-14 13:03:21 +0000  waiting_response  waiting_response  2022-11-14 13:03:21 +0000   
13395080  response    2022-11-14 13:12:58 +0000        incoming  
13400318  response    2022-11-15 08:45:03 +0000    not_held  2022-11-15 08:46:02 +0000  incoming  
13400324  status_update  described_state  2022-11-15 08:46:02 +0000  not_held  not_held  2022-11-15 08:46:02 +0000   
14144815  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-16 03:48:09 +0000         
14144816  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-16 03:48:09 +0000         
14144817  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-16 03:48:09 +0000         
14144818  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-16 03:48:09 +0000         
14144819  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-16 03:48:10 +0000         
14144820  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-02-16 03:48:10 +0000         
16392700  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-11-16 03:46:34 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.