List of premises Licenses

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Angus Licensing Board fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Angus Licensing Board,

I would be grateful if you would provide a list of all Premises License Holders within the Counil's jurisdiction.

Yours faithfully,

Lynne Hunter