List of Licensed Premises

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai East Renfrewshire Licensing Board fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear East Renfrewshire Licensing Board,

I would be greatulf if you would please provide a list of the Licensed Premises in your area, many thanks.
Yours faithfully,

Lynne Hunter