List of FOI Requests

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Office of the Leader of the House of Commons fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Office of the Leader of the House of Commons,

Under FOI please give me an excel (NOT as a pdf) list of all FOI requests you have had since it became law. for each FOI request, please list:

date of request
date of reply
reference number/ID
subject/title of the request [each request on the list should include the subject/title of the request please]
status [whether information was fully released, partially released or withheld]

Yours faithfully,

Kacey Montagu