Legal Team Structure

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Summit Learning Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Karolina Wietlicka

Dear Ninestiles Multi-academy Trust Birmingham,

I would like to find out whether you have an in-house legal team and if yes, if you could provide me with the structure.

Yours faithfully,

Karolina Wietlicka